Garantinis prekių aptarnavimas

Mūms rūpi kekvienas klientas, todėl visais atvejais garantuojame prekės ar paslaugų kokybę.

Pirkėjas dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į pardavėją per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos.

www.mobilet.lt internetinėje parduotuvėje įsigytoms prekėms yra taikomas Lietuvos Respublikos nustatytas 24 mėn. garantinis laikotarpis pagal civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalyje, kitiems asmenins (tarp jų juridiniams) – Civilinio kodekso 6.317 straipsnio 2 dalyje. Civilinis kodeksas nustato dviejų rūšių daiktų garantiją pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos (Civilinio kodekso 6.338 straipsnis, vartotojams papildomai ši nuostata įtvirtinta 6.363 straipsnio 10 dalyje), ir sutartinę arba komercinę (kokybės) garantija, kuri laikoma papildoma garantija, suteikiama pardavėjo (arba gamintojo) šalia garantijos pagal įstatymą. Civilinio kodekso 6.335 straipsnis reglamentuoja komercinę (kokybės) garantiją, kurio 1 dalyje nustatyta, jog įstatymai ar sutartis gali numatyti, kad pardavėjo suteikiama daiktų kokybės garantija galioja tam tikrą laiką.

Svarbu: Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite šias garantines sąlygas, naudojimosi instrukcijas. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą.

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

  1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo;
  2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
  3. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
  4. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
  5. Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:

  1. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
  2. Prietaisas sugedo dėl ardymo.
  3. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo.
  4. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos.