PREKIŲ GRĄŽINIMAS

1. Bendros grąžinimo taisyklės.

1.1. Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), kurios numato prekių grąžinimo ar keitimo tvarką. Vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

1.2. Pirkėjui grąžinama pilna pirkimo suma į tapačią sąskaitą ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai prekės pasieke pardavėją, arba kai prikėjas įrodo jog prekė yra išsiųsta atgal pardavėjui. Pardavėjas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos verslininkui arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos verslininkui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui.

1.3. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją telefonu arba el. paštu: [email protected] arba +370 607 03816

1.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 3 ir 5 punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis kokybiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kaina už pristatymą.

1.6. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

1.7. Klientas sutinka, kad atsiskaitydamas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu ir nusprendęs grąžinti prekę, pinigai jam bus grąžinti į nurodytą banko sąskaitą.

1.8. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami per 7 darbo dienas nuo prekių gavimo.

1.9. Jei pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas atšaukiamas, o Pirkėjui grąžinami visi sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus.

1.10 Pirkėjui atsisakius prekės be priežasties, pardavėjas grąžina visą sumokėtą sumą kai prekės yra grąžinamos pardavėjui. Tokiu atvėju grąžinimo išlaidos nėra papildomai grąžinamos.

1.11 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/“